Vorig jaar ontvingen de gemeenten van ons land een brandbrief van hulpverleners met daarin de boodschap dat zonder een betere voorlichting en begeleiding de scheidingscijfers naar verwachting nog verder zullen oplopen. En langdurige conflicten zijn de belangrijkste oorzaak van problemen bij kinderen. Ieder jaar maken 35.000 minderjarige kinderen in Nederland een relatiebreuk mee. Het NRC publiceerde hier een interessant artikel over.

Positieve bemoeienis

Het lijkt misschien ver gaan, de bemoeienis van de overheid met het liefdesleven van haar burgers. Maar toch is het een positieve bemoeienis. In ieder geval vinden de Nederlandse gemeenten van wel. Zij hopen namelijk hun steentje te kunnen bijdragen aan het toegenomen aantal echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Door namelijk relatieondersteuning en voorlichting te geven aan jonge ouders, zijn zij namelijk beter voorbereid op het ouderschap en kan dit helpen scheidingen te voorkomen. Psycholoog Maarten van der Linde, die mede de brandbrief opstelde, geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat je er al vroeg bij moet zijn om relatieproblemen te voorkomen. Na de geboorte van het eerste kind neemt de tevredenheid over de relatie heel erg af. Zo’n zes jaar blijven stellen met hun relatieproblemen rondlopen voordat ze er iets aan doen en meestal is het dan al te laat en is een scheiding onvermijdelijk.

Gemeentelijke initiatieven

Momenteel zijn al veel gemeentes actief betrokken bij dit maatschappelijke probleem en acteren hier ook op met allerlei initiatieven. Zo krijgen in Alkmaar aanstaande ouders een gratis cursus aangeboden over hun nieuwe rol als ouder. Niet alleen gebruikelijke dingen als de zwangerschap, bevalling en de baby komen aan bod, maar ook veranderingen in de relatie. In Apeldoorn werkt men samen met zorgaanbieders om aanstaande ouders te informeren over hoe het is om een kind te hebben in je relatie. Ze noemen dit ook wel hun ‘ketenaanpak scheidingen en kinderen’. Het doel is problemen al op te lossen voordat ze verergeren en niet meer op te lossen zijn. De andere kant dit verhaal is financieel. Echtscheidingen hebben niet alleen voor de scheidende gezinnen financiële gevolgen ook voor hoge maatschappelijke kosten. Het gaat huursubsidies die hierdoor aangevraagd worden, bijstandskosten, zorgkosten en juridische hulp.

De aanpak van de gemeenten is dus vooral gefocust op preventieve maatregelen treffen. In Scandinavië is dit bijvoorbeeld al heel normaal. Daar kennen ze al veel langer beleid om echtscheidingen te voorkomen. En dan niet op een betuttelende manier, maar juist laagdrempelig. Er zijn daar als voorbeeld te noemen ontmoeting cafés waar stellen kunnen praten over hun relatie en al voordat problemen escaleren, ze deze op kunnen lossen. Het Nederlandse Jeugdinstituut is op dit moment bezig in Nederland beleidsmakers en wethouders hierover te informeren.