Eenzijdig scheiden

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat jij degene bent die de echtscheiding wilt aanvragen. Hoe gaat de procedure dan in zijn werk?
Veel gestelde vragen over scheiden

Oorzaken

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor het eenzijdig aanvragen van een echtscheiding. Je bent uit elkaar gegroeid en jij bent ervan overtuigd dat het niet meer goed komt, er is sprake van psychisch of fysiek geweld of je kunt niet meer goed met elkaar communiceren en dus ook geen goede afspraken met elkaar maken over de scheiding. Dit kan je doen besluiten eenzijdig de scheiding aan te vragen.

 

De mogelijkheden

Om eenzijdig een echtscheiding aan te vragen dien je bij de rechtbank een verzoekschrift tot scheiding in, meestal samen met een verzoek tot om nevenvoorzieningen. Dit zijn de zaken die samenhangen met de scheiding zoals:

  • Alimentatie (partner/kind)
  • Verdeling van de inboedel, inkomsten en schulden
  • Wat te doen met de woning (huur/koop) en eventuele hypotheek
  • Wat het plan wordt voor de opvoeding en verdeling van de zorgtaken voor de kinderen

De rechter zal over de nevenvoorzieningen een uitspraak doen. Wanneer je een verzoek hebt ingediend bij de rechtbank, heeft je partner zes weken de tijd hierop te reageren. Hij of zij kan dan op drie manieren verweer voeren.

Geen duurzame ontwrichting
Je partner kan opvoeren dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting. Duurzame ontwrichting betekent dat het te moeilijk is geworden om nog als partners bij elkaar te blijven. Dit verweer van geen duurzame ontwrichting wordt overigens zelden gehonoreerd door de rechter.

Scheiden op voorwaarde
Je partner kan akkoord gaan met de scheiding maar stelt nog wel voorwaarden, bijvoorbeeld over verdeling van bepaalde zaken. De rechter zal de scheiding dus pas honoreren als je daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Niet eens met de nevenvoorzieningen
Je partner kan het oneens zijn met de nevenvoorzieningen. De rechter is degene die ervoor zorgt dat je er samen alsnog uitkomt en afspraken maakt over waar je ex het niet mee eens is.

Zodra alle afspraken rondom de scheiding gemaakt zijn, kan het echtscheidingsconvenant definitief worden gemaakt en zal de rechter de scheiding uitspreken. Wanneer de uitspraak is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, ben je officieel gescheiden.

situaties

Verschillende situaties, verschillende opties