Wat te doen bij een scheiding: checklist

Als je in een scheidingsprocedure verwikkeld zit zijn er zo veel zaken die je niet mag vergeten. Daarom bieden wij jou een handige checklist die je helpt het overzicht te bewaren.

Veel gestelde vragen

Als je in een scheidingsprocedure verwikkeld zit zijn er zo veel zaken die je niet mag vergeten. Nu niet en straks niet als de scheiding eenmaal rond is. We hebben daarom een checklist ontwikkeld die als handige leidraad kan dienen in deze hectische periode. Zo weet je zeker dat er niets wordt overgeslagen.

1. Wat is er vastgelegd?

Als je gaat scheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap) zijn er een aantal zaken wettelijk geregeld waar je afspraken over moet maken. Als je alleen een samenlevingscontract hebt, kijk dan goed naar de afspraken die hierin staan. De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden over scheiden.

2. Alimentatie

Er kan sprake zijn van partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie houdt in dat je nog steeds een onderhoudsplicht hebt naar elkaar toe als je gaat scheiden (alleen bij huwelijk/geregistreerd partnerschap). Als de ene partner na scheiding niet genoeg geld heeft om rond te komen, moet de ander zijn of haar ex alimentatie betalen. Kinderalimentatie moet betaald worden tot het 18e levensjaar van het kind. De hoogte ervan kan je samen bespreken. De rechter bepaalt het definitieve bedrag. Meer informatie over kinderalimentatie vindt je op de website Rijksoverheid.

3. Pensioen

Het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap moet verdeeld worden. Dit kan door een formulier van de Rijksoverheid in te vullen en op te sturen naar je pensioenuitvoerder. Je pensioenfonds kan je vertellen hoe het nu na de scheiding precies zit met het nabestaandenpensioen.

4. De gezamenlijke woning

Neem contact op met de hypotheekverstrekker of de verhuurder. Wanneer jullie een huurwoning hebben, moet je in het huurcontract kijken wat de afspraken zijn. Hebben jullie een koophuis en wil een van jullie er blijven wonen? Dan moet de ander uitgekocht worden. Je neemt dit op met je hypotheekverstrekker en deze zal de procedure hiervoor in gang zetten. Je deelt de winst of het verlies bij een waarde wijziging van het huis. Bij de notaris wordt alles straks vastgelegd. Vereniging Eigen Huis geeft informatie en advies als je samen een koophuis hebt en gaat scheiden.

 

5. Belastingdienst

Na de scheiding zal het een en ander wijzigen met betrekking tot het fiscaal partnerschap. Vraag een voorlopige teruggave of wijzig je voorlopige teruggave. Als je partneralimentatie betaalt, dan kun je deze van je aangifte aftrekken.

6. Toeslagen

Mogelijk heb je na je scheiding recht op extra toeslagen als zorg- of huurtoeslag. Als jullie al toeslagen ontvingen voor de scheiding, geeft de gemeente dit door aan de Belastingdienst als er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als jullie hebben samengewoond samenwoonden moet je dit wel zelf doorgeven.

7. Verdeel de gezamenlijk rekeningen en verzekeringen

Noteer de saldi van de bankrekeningen op de datum dat je besluit uit elkaar te gaan. Bepaal samen welke rekening worden behouden, gewijzigd of opgeheven dienen te worden. De bank helpt je hierbij. Controleer welke automatische betalingen en incasso´s er zijn en of deze moeten worden stopgezet of aangepast. Doe hetzelfde bij de verzekeringen en kijk goed wat er gewijzigd, opgeheven of opnieuw afgesloten dienen te worden.

8. Bezittingen en schulden

Maak samen duidelijke afspraken over de gezamenlijke bezittingen en schulden. Wie neemt wat mee en hoe gaan jullie om met de schulden? Het Nibud heet een paar handige tips voor het verdelen van de inboedel.

 

9. Het echtscheidingsconvenant

De afspraken die jullie maken rondom de scheiding, leg je vast in een echtscheidingsconvenant. Bij een echtscheiding en geregistreerd partnerschap met kinderen beslist de rechter uiteindelijk over de scheiding. Deze wordt door de advocaat ingediend bij de rechtbank waar de rechter de scheiding zal bekrachtigen. De beschikking zal vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het ontbinden van een samenlevingscontract kan via een notaris.

10. Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht als jullie minderjarige kinderen hebben. Alle afspraken die jullie maken worden hierin vastgelegd, bijvoorbeeld over waar ze gaan wonen, wie wat betaalt, over de kinderalimentatie, de kinderbijslag en de omgangsregeling.

11. Inkomensregelingen

Alle tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld voor schoolkosten, heffingskortingen, kindgebondenkind gebonden budget, kinderbijslag en huur- en zorgtoeslagzorg toeslag gaan naar één ouder. Al deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan.

12. Een nieuwe begroting

Je hele financiële situatie zal nu veranderen. Maak een nieuw overzicht van je inkomsten en uitgaven om je nieuwe financiële totaalplaatje in kaart te brengen. Dit kan met het Persoonlijk Budget Advies.

13. Emotionele verwerking

Als alle praktische en juridische zaken geregeld zijn, zal er ook nog een stuk emotionele verwerking zijn van de scheiding. Praat erover met naasten als familie of vrienden. Heb je erg veel moeite met de verwerking, dan kan je ook altijd bij je huisarts terecht om te kijken welke professionele hulp geschikt zou zijn om de scheiding te verwerken.

situaties

Verschillende situaties, verschillende opties