Hoe kan je als echtpaar op een lucratieve manier geld verdienen? Door te doen alsof je van elkaar gaat scheiden, maar toch bij elkaar blijft.

Eenvoudige vorm van fraude

Bij een nepscheiding ga je van elkaar scheiden en toch blijf je als partners bij elkaar. Deze vorm van fraude kan je veel geld opleveren. Als je je namelijk op papier uitschrijft bij je partner, kan je aanspraak gaan maken op allerlei toeslagen waar je dus eigenlijk helemaal geen recht op hebt. Vroeger waren het vooral studenten die fraudeerden met hun uitwonende studiefinanciering. Deze werd dan aangevraagd op een vals adres, terwijl ze in de werkelijkheid gewoon nog thuis woonden en dus maar recht hadden op een beurs voor thuiswonende studenten. Nu zijn het de vaders die eigenlijk precies hetzelfde doen met moeders, door te scheiden, maar toch samen te blijven.

Gemeenschapsgeld

Wat erg schrijnend is, is dat het hier gaat om gemeenschapsgeld. De scheidende echtparen kunnen in sommige gevallen tot wel 10.000 euro opstrijken door aanvragen te doen voor bijvoorbeeld een hogere zorgtoeslag, meer huurtoeslag of een kindgebonden budget. In de meeste gevallen komt men er nog mee weg ook omdat gemeentes er niet of nauwelijks op controleren. Vorig jaar kwamen er zo’n driehonderd nepscheidingen aan het licht na controles, geeft Henk van Dijkhuizen van de Vereniging voor Burgerzaken aan. Maar men denkt dat dit slechts het welbekende topje van de ijsberg is. En als het wel uitkomt, dan is het vaak ook lastig om met keiharde bewijzen aan te tonen dat er echt sprake is van fraude.

Experimenten met controles

Ondanks dat er goede bewijzen op tafel moeten komen, want hoe weet je of iemands ex niet slechts op bezoek is of dat hij/zij er echt woont, zijn er in een aantal gemeentes inmiddels experimenten gestart met controles op nepscheidingen. Het gaat voor de gemeentes zelf immers om veel geld wat verkeerd uitgegeven wordt aan mensen die er geen recht op hebben. Ook de Tweede Kamer is erop geënt dat deze vorm van fraude keihard aangepakt wordt en heeft berekend dat als er 13 miljoen geïnvesteerd wordt in de opsporing van nepscheidingen, het ongeveer het drievoudige van fraudegeld kan opleveren, namelijk zo’n 42 miljoen euro gemeenschapsgeld.